Vítejte na stránkách Sport Vyškov. Na těchto stránkách se vám budeme snažit nabídnout informace z různých sportů, které jsou pořádány v rámci okresu Vyškov, nebo za účasti Vyškovských sportovců.

Jednou z mnoha věcí, které stránky nabízejí je i zasílání informací o nových článcích, diskusní fórum a další. Většina těchto částí je ovšem zpřístupněna až po vaší registraci na tyto stránky. Proto neváhejte a zaregistrujte se hned, ať vám neuniknou důležité věci :)

Nabízíme vám možnost umístit jakékoliv informace ohledně Vyškova, zejména pak z oblasti sportu, případně upoutávky na vaše stránky nebo výrobky. Podněty a připomínky zasílejte prostřednictvím mailu na info@sportvyskov.cz.

Dokumenty k řízení okresních soutěží futsalu

Pořadí příloh, které najdete dole pod textem:
1) Pozvánka na na schůzi klubové komise (SKK) futsalu na 23. června 2020 (pozv na SKK 6-2020.jpg).
2) Přihláška pro nový ročník okresních soutěží 2020-2021 (prihlaska FK pro novy rocnik 2020-2021.doc).
3) Přihláška pro nový ročník okresních soutěží 2020-2021 (prihlaska FK pro novy rocnik 2020-2021.pdf).
4) Zápis ze schůze klubové komise 23.6.2020 (zapis ze SKK 23.6.2020.pdf).
5) Rozlosování okresního přeboru pro podzim 2020 - zkrácená forma (los OP podzim 2020 ZF.pdf).
6) Rozlosování okresního přeboru pro podzim 2020 - plná forma (los OP futsalu podzim 2020.pdf).
7) Propozice okresních soutěží futsalu Vyškov (propozice OP futsalu 8-2020.pdf).
8) Výpis propozic pro sudí okresních soutěží futsalu Vyškov (výpis pro sudi - propozice OP 8-2019.pdf).
9) Výpis z pravidel futsalu FAČR a zpřesnění pro okresní soutěže (pravidla OP futsalu k 1.1.2014.pdf) - změna 11.1.2014.
10) Popis hřiště pro futsal FAČR (lajnování 1-2014.pdf).
11) Přehled změn „pravidel futsalu FAČR“ od roku 2012 – výpis pro kluby OP (prehled zmen pravidel futsalu 2012.pdf).
12) Plné znění pravidel futsal FAČR platných od 1.7.2012 (plné znění pravidel futsalu od 1.7.2012.pdf).
13) Propozice pro okresní kolo Poháru futsalu Vyškov - ročník 2019 (Pohar futsalu 2019 - propozice.pdf).

Stručný obsah příloh:
ad 1) Pozvánka obsahuje návrh OkKF na program schůze, dále k uzavření skončeného ročníku 2019-2020 a vyhlášení nového ročníku okresní soutěže futsalu 2020-2021.

ad 2 a 3) Přihláška pro nový ročník okresních soutěží je zpracována na formát A4 a její součástí jsou podmínky účasti v novém soutěžním ročníku 2020-2021. Formát *.doc je určen k využití elektronického vyplnění, formát *.pdf je určen k tisku a ručnímu vyplnění. Přihlášky předkládají jen nové týmy. Pro pokračující týmy se přihláška převádí z předchozího ročníku.

ad 4) Vše podstatné z pravidelné schůze klubové komise (SKK) na ukončení právě skončeného ročníku a zahájení nového ročníku futsalu okresu Vyškov. Jedenkrát za tři roky se SKK stává valnou hromadou (poslední byla v r. 2018), případně může být svolána mimořádná valná hromada (jako byla v r. 2017). Starší zápisy jsou uloženy na jiném místě této sekce v článku "Archiv dokumentů a statistik okresních soutěží futsalu".

ad 5 a 6) Rozlosování je zveřejněno v tzv. zkrácené formě (... ZF) od 11.8.2020, verze v plné formě byla doplněna 26.8.2020. Průběžné aktualizace losu jsou v jiném článku této sekce a také na webu FAČR (odkazy navigace vlevo "Statistiky" a vpravo "Kompletní statistiky"). Rozlosování si pečlivě pročtěte a najdete-li nejasnosti nebo nepřesnosti obratem mi napište, vysvětlím nebo sjednám nápravu. Kontakt je uveden dole v pravém navigačním sloupci.

ad 7) Propozice jsou nejdůležitějším dokumentem pro regulérní chod okresních soutěží futsalu a zaslouží si důkladné prostudování. Poslední změny jsou podbarveny zeleně. Při utkáních často vznikají sporné a neobvyklé situace, proto OkKF doporučuje brát tento dokument (spolu s "Výpis z pravidel futsalu FAČR a zpřesnění pro okresní soutěže") na každý zápas. Buďte připraveni na to, že si budete muset poradit sami a propozice jsou dobrým pomocníkem. Případné návrhy na doplňky nebo změny těchto propozic zasílejte e-mailem na adresu OkKF (kdykoliv).

ad 8) Výpis propozic pro sudí - důvodem zpracování je zpřehlednění dokumentu pro sudí, které není třeba zatěžovat se všemi organizačními problémy chodu okresních soutěží futsalu. Poslední změny jsou podbarveny zeleně.

ad 9) Výpis z pravidel futsalu FAČR a zpřesnění pro okresní soutěže obsahuje zkrácený výpis nejdůležitějších pravidel z aktuálního oficiálního dokumentu "Pravidla futsalu FAČR" - úplná verze je na http://nv.fotbal.cz/futsal/legislativa/index.php. Ve výpisu jsou zvláště uvedena ta pravidla, která jsou odlišná oproti velkému fotbalu. Ve výpisu jsou zvýrazněna významná pravidla a barevně poslední změny pravidel.

ad 10) Popis hřiště pro futsal FAČR obsahuje platnou zjednodušenou verzi obrázku hrací plochy. Obrázek je zkopírován z "Pravidla futsalu FAČR" (verze 2011). Vylepšená barevná verze je na http://nv.fotbal.cz/futsal/legislativa/index.php (sekce „Legislativa Futsalu“, "Pravidla futsalu FAČR", verze 2012) v nichž je také slovní popis obrázků.

ad 11) Přehled hlavních změn pravidel futsalu FAČR od roku 2012 - zpracováno OkKF pro kluby OP dle dostupných podkladů.

ad 12) Plné znění pravidel futsal FAČR platných od 1.7.2012 je staženo z http://nv.fotbal.cz/futsal/legislativa/index.php (sekce „Legislativa Futsalu“).

ad 13) Každý rok vyhlašuje OkKF Vyškov na probíhající zimní přestávku OP futsalu okresní kolo Poháru futsalu, dále jen Pohár, na které navazují další kola až do finále Česka.

PřílohaVelikost
1pozv na SKK 6-2020.jpg55.51 KB
2prihlaska FK pro novy rocnik 2020-2021.doc54.5 KB
3prihlaska FK pro novy rocnik 2020-2021.pdf45.13 KB
4zapis ze SKK 23.6.2020.pdf227.68 KB
5los OP podzim 2020 ZF.pdf43.96 KB
6los OP futsalu podzim 2020.pdf55.02 KB
7propozice OP futsalu 8-2020.pdf125.34 KB
8vypis pro sudi - propozice OP 8-2019.pdf113.82 KB
9pravidla OP futsalu k 1.1.2014.pdf69.48 KB
10lajnovani 1-2014.pdf27.55 KB
11prehled zmen pravidel futsalu 2012.pdf34.3 KB
12plné znění pravidel futsalu od 1.7.2012.pdf595.65 KB
13Pohar futsalu 2019 - propozice.pdf63.78 KB